Кариери

В момента имаме свободни позици.

- механик, шлосер

- електромонтьор

- компютърен специалист

- специалист по маркетинг.

Проявете самоинициатива и изпратете Вашето CV, мотивационно писмо и актуална снимка на следния адрес jobs@mariebentz.com. Владеенето на немски език е от предимство.

Вашите документи ще бъдат включени в нашата база данни. Уверяваме Ви, че доброволно предоставените от вас лични данни ще бъдат съхранявани в условията на конфиденциалност според разпоредбите на ЗЗЛД и само с Вашето изрично съгласие ще бъдат предоставяни на трети страни.


Мари Бентц
Ул."Фердинандова" №5
гр. Бургас , п.к. 8000
Тел: +359/56/842808
Фах:+359/56/842324
e-mail: info@mariebentz.com
web: www.marie-bentz.com