Права и собственост

Собствениците на този сайт и служителите на компанията не носят отговорност за каквито и да било вреди, възникнали в следствие от ползване или невъзможност за ползване на сайта. 
 
Въпреки прецизния контрол върху съдържанието, ние собствениците на този сайт и служителите на компанията не носят отговорност за публикуваните на сайта материали, за тяхната истинност и изчерпателност. Електронните документи и уеб страници, включително отделните материали са защитени от авторски права. 

Материалът може да се копира или разпечатва само за лични, научни и некомерскиални цели и трябва да съдържа указание за авторските права и изричното опоменаване на източника - http://www.marie-bentz.com/.


Връзките с други  сайтове се предоставят  за улеснение на потребителите. Екипът на сайта не носи отговорност и не влияе върху съдържанието или поддържането на тези страници и не отговаря за вреди, произтичащи от тяхното съдържание и/или поддръжка.