Допълнително оборудване
Допълнително оборудване за аналитични, лабораторни и прецизни везни.

За еталонни теглилки вижте ето тук.

Виж повече: 12
Алуминиеви блюда за аналитични везни
 
Метална пинцета със силиконови връхчета
 
Памучни ръкавици за лаборатория
 
Пласмасова пинцета за работа с теглики от 1mg до 50g
 
Температурен калибровъчен комлект
 
Анти-вибрационна маса YPS-01
 
Йонизатор YBI-01
 
Комплект за измерване под везни XPM-01
 
Виж повече: