Сервиз и Калибриране
Мари Бентц предлага за всички свои продукти гаранционен и след гаранцнионен сервиз. За повече информация вижте тук.

Мари Бентц извършва калибриране на везни и теглилки в своя собствена лаборатория. За повече информация вижте тук.