Aвтомобилни везни
Везни / Aвтомобилни везни
Мари-Бентц има над 20 годишна история в произвеждането на автомобилни везни. Така през 1991 година Мари-Бентц въвежда в експлоатация първата в България автомобилна везна без шахта с теглещ компютър. Две години по-късно произвеждаме и монтираме първата 20-метрова автомобилна везна.

Днес Мари-Бентц изгражда автомобилни везни от 6 m до 20 m от 10 t до 100 t. Те могат да бъдат изградени с шахта или без шахта. Конструкцията може да бъде бетонна, стоманена или стоманобетонна. Към тях може да бъде да бъде изградено и необходимото кантарно помещение или данните да се предават по дигитален път към контролно място. Обработката на теглото се извършва от модерни компютърни системи.

Мари-Бентц предлага и допълнителни услуги към закупуването на автомобилните везни, като първоначална проверка (оценка на съответствие), организирането на периодични проверки със собствена еталонна база, както и калибриране с международно признат сертификат по желание на клиента.  Така клиента получава от Мари-Бентц пълна гама услуги от сроителство и монтаж до въвеждане в експлоатация и следгаранционен сервиз.

Виж повече: 1
Автомобилните везни според съвременните тенденции могат да бъдат изградени без традиционната шахта. За целта се изграждат фундаменти или се използват съществуващи стабилни бетонови площадки, върху които се монтират платформата и тензодатчици.
 
Изграждането на автомобилни везни с шахти е традиционно, като по такъв начин везната се интегрира в цяло съоръжение, което по време на експлоатация показва стабилни показатели.
 
Виж повече: