Еталонна База
Везни / Еталонна База
Мари Бентц разполага със собствена еталонна база.

Свържете се с нас и ние ще откликнем на Вашите индивидуални потребностти.

Мари Бентц
Ул."Фердинандова" №5
гр. Бургас , п.к. 8000
Тел: +359/56/842808
Фах:+359/56/842324
e-mail: info@mariebentz.com  
web: www.marie-bentz.com