Ж.П. Везни
Везни / Ж.П. Везни
МАРИ БЕНТЦ проектира и произвежда железопътни везни (ж.п. везни) като наследник на GROSSWAAGEN BERLIN - най-големия производител на ж.п. везни в Европа до 1989 г.

Ж.п. везни могат да извършват теглене стаично или в движение и с размери до 20 m и максимален товар до 150 t.

Размерите на везните са съобразени със стандарта и съществуващия вагонен състав на потребителя. Обработката на теглото се осъществява от модерни копютърни системи. Везните са серитифицирани по OIML.