Tеглилки
Везни / Tеглилки
Мари Бентц доставя както цели комплекти еталонни теглилки, така и единични теглилки с клас на точност М1, М2, M3, F1, F2, E1 и Е2 с DKD сертификат. Допълнително предлагаме и аксесоари като работни пинцети, предпазни работни ръкавици, предпазни кутии, куфари както и калибривка.

Свържете се с нас и ние ще откликнем на Вашите индивидуални потребностти.

Мари Бентц
Ул."Фердинандова" №5
гр. Бургас , п.к. 8000
Тел: +359/56/842808
Фах:+359/56/842324
e-mail: info@mariebentz.com  
web: www.marie-bentz.com

Виж повече: 1
Метална пинцета със силиконови връхчета
 
Памучни ръкавици за лаборатория
 
Пласмасова пинцета за работа с теглики от 1mg до 50g
 
Виж повече: