Калибриране на везни и теглилки
Сервиз / Калибриране на везни и теглилки
Мари Бентц е сертифицирана от 2008 година по ISO 9001 и разполага с акредитирана от Deutscher Kalibrierdienst (DKD-К 53701) лаборатория за калибриране на везни и теглилки (DIN EN ISO/IEC 17025).

Свържете се с нас за пълна информация отностно калибрирането на везни и еталонни теглилки с калибровъчен сертификат. Ние ще се съобразим изцяло с Вашите потребности и изисквания.

Мари Бентц
Ул."Фердинандова" №5
гр. Бургас , п.к. 8000
Тел: +359/56/842808
Фах:+359/56/842324
e-mail: info@mariebentz.com
web: www.marie-bentz.com

Офис София
Тел: +359/879/400 222
e-mail: sofia@mariebentz.com