Проверка
Сервиз / Проверка
При необходимист от първоначална или периодична проверка на електронни везни, свържете се с нас за подробна информация. Ние ще се съобразим изцяло с Вашите потребности и действащите законови изисквания и нормативи. Мари Бентц е гарант за качество, което оценяват българските и чуждестранните ни партньори.

Мари Бентц притежава собствена еталонна база с калибрирани и сертифицирани еталонни теглилки.

Мари Бентц
Ул."Фердинандова" №5
гр. Бургас , п.к. 8000
Тел: +359/56/842808
Фах:+359/56/842324
e-mail: info@mariebentz.com
web: www.marie-bentz.com