Аналитични везни
Високота точност на измерване, стандартните функции и допълнителното оборудване и сервиз от наша страна, правят аналитичните и прецизни електронни везни незаменими за всяка лаборатория.

По ваше желание везните могат да бъдат калибрирани. Мари Бентц е сертифицирана по ISO 9001: 2008 и разполага с акредитирана от Deutscher Kalibrierdienst (DKD-К 53701) лаборатория за калибриране на везни и теглилки (DIN EN ISO/IEC 17025).

Виж повече: 1
Аналитична везна ABJ
 
Аналитична везна ABT
 
Лабораторна везна ALT
 
Виж повече: